SG.1431.34.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji przesyłam w załączeniu
plany polowań.

Informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań
zbiorowych podawane będą do wiadomości publicznej na stronie Urzędu pod
adresem: www.radzanow.com w aktualnościach.

Z poważaniem

Joanna Rymer

Urząd Gminy w Radzanowie

ul. Plac Piłsudskiego 26

06-540 Radzanów

tel. 23 679 80 33-35 wew. 38

Załączniki