********************************************************************************************************

Otrzymałeś tę wiadomość ponieważ wysłałeś do nas e-mail.
Chcemy sprawdzić, czy został on wysłany przez Ciebie, czy też pochodzi ze źródła spamu.
Aby Twoja wiadomość do nas dotarła dokończ weryfikację.

W celu dokończenia weryfikacji wystarczy, że odpowiesz na tę wiadomość pozostawiając temat bez zmian
lub kliknij w poniższy link:
http://www.bukowsko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a={{ email }}&id=c_rpmY4pjZ3sxaWXnT2mR-1547126685

********************************************************************************************************

The message you sent requires that you verify that you
are a real live human being and not a spam source.

To complete this verification, simply reply to this message and leave
the subject line intact or click the link below:
http://www.bukowsko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a={{ email }}&id=c_rpmY4pjZ3sxaWXnT2mR-1547126685

The headers of the message sent from your address are shown below:

From {{ email }} Thu Jan 10 14:24:45 2019
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12]:40717)
by whm-03.i.media.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
(Exim 4.91)
(envelope-from <{{ email }}>)
id 1ghaK9-007Y3p-U9
for {{ email }}; Thu, 10 Jan 2019 14:24:45 +0100
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43b6CP3YmNzF9tv5
for <{{ email }}>; Thu, 10 Jan 2019 13:24:01 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1547126641; bh=hudadoAtLK1NZPqBAtUr1ccTLDk=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=inZS/stzLOav9cTsoH3z5SKkC9c/joitVsVzs71PAj1tmZ184uYBCxXwvLIoUnccd
C3Tn6JP8VtFeJnVISgdo7PyvkNi0MN8y3/SKk9CwTIuef0a7wnTNcMRuaEDD654yei
eX+c2NmFWA6hNBm7+WuNgzIYao2PfKF2VM2FOIfc=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id CCA8D1F6C1
for <{{ email }}>; Thu, 10 Jan 2019 14:24:00 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============8257990352441487575=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=