Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, z dnia 6 stycznia 2019 roku,
poniżej przekazuję informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; W
Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
media.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; W Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach
organizacyjnych nie są prowadzone media.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; W Urzędzie
Gminy w Brzoziu i jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; W Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach
organizacyjnych nie są prowadzone media.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5
kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie
pdf.; W Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach organizacyjnych nie są
prowadzone media.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wydatki
poniesione od 2015 roku do 2018 roku - 4 723,20 na promocję Gminy w
tygodniku

_____

Pozdrawiam

mgr inż. Małgorzata Lendzionowska

Podinspektor

Urząd Gminy w Brzoziu

87-313 Brzozie

Tel/fax: 56 49 129 17