Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Beata Suchorzewska

Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego i promocji gminy

Urząd Gminy w Domaniowie

tel. 71 301-73-80

tel.71 301-73-60

e-mail: <mailto:b.suchorzewska@gminadomaniow.pl>
b.suchorzewska@gminadomaniow.pl

*******************************************

Treść oraz załączniki tego maila mogą zawierać informacje, poufne lub
zastrzeżone.

Odbiorca wykluczony jest z prawa do kopiowania, przekazywania lub
rozpowszechniania

w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w tym E-mail bez uprzedniej,
pisemnej zgody autora.

*******************************************

The content of this email and attachments may contain confidential or
proprietary.

The recipient is excluded from the right to copy, transmit or distribute in
any way

the material contained in this e-mail without prior written permission

*******************************************

Załączniki

Pobierz list