W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienieinformacji
publicznejdotyczącej polowań w załączeniu przesyłamy skany
otrzymanychdokumentów z kół łowieckich.

Jednocześnie informujemy, że sprawy dot. polowań są umieszczone na
stronie internetowej naszego urzędu tj/. bip.lubraniec.pl/- menu główne
/plany polowań./

W dniu 2019-01-12 23:04, sprawa-10378@pokot.pl pisze:

Załączniki