Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczący
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych przesyłam skany informacji
otrzymanych od kół łowieckich działających na terenie Gminy Niepołomice -
informacje zawierają daty, godz. oraz miejsca polowań .

Informacje dotyczące polowań umieszczane Są w sposób zwyczajowo przyjęty tj.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz na stronie
www.niepolomice.eu w zakładce wiadomości, ogłoszenia ostatnio zamieszczone
ogłoszenie : http://wiadomosci.niepolomice.eu/ogloszenia/polowania-na-dziki/

Koła łowieckie nie złożyły informacji gdzie przechowywane są książki
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

Teresa Kuźma
Sekretarz Gminy

cid:image001.gif@01D1B4DA.80306320

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
T: +48 12 250 94 31
M: +48 660 539 415
W: <http://www.niepolomice.eu/> www.niepolomice.eu

P Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza
będzie Ci wdzięczna.

.

Załączniki