W załączeniu przesyłam harmonogram polowań Koła Łowieckiego ORZEŁ Kraków na terenie obwodu łowieckiego nr 95. Gmina posiada wyłącznie przesłany harmonogram. Gmina nie posiada harmonogramu w formie edytowanej. Harmonogram został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.
Olga Biestek

Załączniki