Witam,

w nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 12.01.2019 r. o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie
art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie informuję, że wszystkie
informacje dostępne są na stronie: http://bip23.lo.pl/?cid=193 .

Natomiast informacje dotyczące przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym znajdują się bezpośrednio w obwodach łowieckich.

--

Pozdrawiam
*Agata Drzewiecka*
Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
tel. 054/2848 070 wew.32

**Urząd Miasta i Gminy Chodecz**
ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070
urzad@chodecz.pl,
www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

Pobierz list