W załączenie przesyłamy odpowiedź na wniosek  o udostępnienie informacji
publicznej wraz ze skanami informacji przekazanych

przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich od 01 kwietnia 2018
r. dotyczących zaplanowanych

terminów polowań zbiorowych.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
SKM_C25819011813300.pdf

--
Z Poważaniem,
Bogumił Cieplucha
referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
email: {{ email }}
tel: 42 295-01-17
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Więcej: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1189
<http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1189>

------------------------------------------------------------------------
Logo
Urząd Gminy Brójce
95-006 Brójce 39
email. {{ email }}
tel. 42-295-01-11, 509 524 060
fax. 42-295-01-33

------------------------------------------------------------------------

Załączniki

  • SKM_C25819011813300.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz