Dziękuję za przesłany plik.

Proszę o informację gdzie na wskazanej stronie opublikowane są OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY GŁUSK zawierające miejsca, terminy (w tym GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) polowań zbiorowych, które odbędą się w dniach 18, 19, 20 stycznia (obwód 174 i 175)
lub proszę o przesłanie skanów tych obwieszczeń
- wydanych zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list