Ale chyba strona internetowa urzędu gminy nie jest prywatnym biuletynem informacyjnym PZŁ, żeby zamieszczać tam byle co?

Wójt ma bardzo konkretne obowiązki określone w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, wynikają one z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie gminy. Niedopełnienie ich to co najmniej wykroczenie z art. 73 k.w.

Proszę o informację, czy Wójt Gminy Głusk wydał, czy nie wydał, obwieszczenia zawierające miejsca, terminy (w tym GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) polowań zbiorowych, które odbędą się w dniach 18, 19, 20 stycznia (obwód 174 i 175).

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list