W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Kowalu
po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, w
załączeniu przesyłam przedmiotowy zakres danych.


Agnieszka Wieczorek
Urząd Gminy Kowal
tel. 531 419 436

Załączniki

 • Gmina_Kowal_-_odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf
 • ZAPLANOWANE_TERMINY_POLOWAŃ_ZBIOROWYCH_NA_TERENIE_GMINY_KOWAL.doc
 • Plan_dodatkowych_polowań_KŁ_159_BÓR.docx
 • Plan_dodatkowych_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_ŁOŚ.jpg
 • Plan_dodatkowych_terminów_polowań_zbiorowych__w_obwodzie_233_KŁ_149_JAWOR.docx
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_1.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_2.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_3.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_4.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_5.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_6.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓR_-_część_1.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓR_-_część_2.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_JAWOR.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_ŁOŚ_-_część_1.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_ŁOŚ_-_część_2.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_SARNA_-_część_1.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_SARNA_-_część_2.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_SARNA_-_część_3.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_SARNA_-_ZMIANA.jpg
 • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_KŁ_nr_109_ORZEŁ.pdf
 • Zmiana_w_planie_polowań_zbiorowych_na_terenie_obwodu_łowieckiego_nr__aZpGWuR.docx