W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Kowalu
po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, w
załączeniu przesyłam przedmiotowy zakres danych.


Agnieszka Wieczorek
Urząd Gminy Kowal
tel. 531 419 436

Załączniki