Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa przesyła informację o polowaniach zbiorowych, które w sposób zwyczajowo przyjęty umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, natomiast najbardziej aktualne umieszczone zostały na stronie internetowej (BIP).
Z poważaniem
H.Durmenz

Załączniki

  • Polowania_zbiorowe.pdf