Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację
publiczną, który wpłynął do urzędu za pośrednictwem poczty
elektronicznej w sobotę, 5 stycznia 2019r. Ponieważ w pliku .pdf linki
do mediów, o które Państwo prosili są nieaktywne, załączam dodatkowo
odpowiedź w formacie .docx

z poważaniem
--

*Renata Burdosz *

*Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami *

ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 (75) 77 59 948, mobile: 782 810 124

e-mail:{{ email }} <mailto:{{ email }}>
www: www.zgorzelec.eu <http://www.zgorzelec.eu>

*Znajdziesz nas na: *

nk.pl: Zobacz oficjalne konto Zgorzelca <http://nasza-klasa.pl/zgorzelec>

facebook: zgorzelecEU <http://www.facebook.com/zgorzelecEU>

twitter: zgorzelecEU <https://twitter.com/zgorzeleceu>

YouTube: zgorzelecEU <http://www.youtube.com/user/zgorzelecEU>

Instagram: zgorzelec_eu <https://www.instagram.com/zgorzelec_eu/>

Poniższa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje
chronione przed ujawnieniem. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona
dla Ciebie, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione.
Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne
zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Please note that the contents of this message including its attachments
is the information protected from disclosure. If this message is not
meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or
using it or any attachments is prohibited. If you received this message
by mistake, please inform sender immediately, send the message back and
delete it from your system including all the attachments.

Załączniki