Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw