W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji.

Gmina Złoty Stok wydaje „Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok” w wersji papierowej i elektronicznej.

Poniżej podaje link do strony do biuletynu.

http://www.zlotystok.pl/asp/pl_start.asp?typ=14 <http://www.zlotystok.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=127&strona=1> &menu=127&strona=1

Wydatki Gminy Złoty Stok w poszczególnych latach na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję.

2015 r. – 4073,50 zł

2016 r. – 14163,07 zł

2017 r. – 14319,27

2018 r. – 22590,41

Paweł Żurawiak

UM Złoty Stok

<http://www.zlotystok.pl> www.zlotystok.pl

tel 748164143

Pobierz list