1. Proszę o kopię (skan) obwieszczenia w formie, w jakiej było umieszczane na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.
2. Proszę o jasną odpowiedź czy obwieszczenie było zamieszczone na stronie internetowej gminy.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list