Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Sanoku po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42 ab ust. 1 Ustawy prawo łowieckie, oraz informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zgodnie z art. 42b ust. 1e ww. ustawy, uprzejmie informuję, że wszystkie informacje w tym zakresie znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Sanok pod adresem: http://gmina.sanok.com.pl/bip/ w zakładce: OGŁOSZENIA–PRZETARGI http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=group.php&grp=13 oraz na stronie Gminy Sanok pod adresem: http://gminasanok.pl w zakładce: OGŁOSZENIA - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO http://gminasanok.pl/category/ogloszenia/rolnictwo-i-lowiectwo/,

W załączeniu przesyłam również skany dokumentów przekazywanych przez Koła Łowieckie do Urzędu Gminy Sanok zgodnie z art. 42ab ust. 1 Ustawy prawo łowieckie.

Z poważaniem

Joanna Sydoryk
Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Gminy Sanok
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok

tel.: 13 46 56 552

Załączniki