PR.1431.3.2019

Pan Krzysztof Wychowałek
{{ email }} <mailto:{{ email }}>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 11.01.2019r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2018.1330 t.j.) oraz ww. wnioskiem informuję.

* Ad. 1 – informacje, które są w posiadaniu organu dot. planowany polowań zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Aktualności/Łowiectwo, pod adresem: http://bip.gminaolawa.pl/Article/id,746.html

* Ad. 2 – informacja udostępniona w załączniku do niniejszej wiadomości – skany informacji Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego we Wrocławiu. Dodatkowo informacja opublikowana w BIP: http://bip.gminaolawa.pl/Article/id,746.html

* Ad. 3 – Informacje, które są i będą w posiadaniu organu dot. planowanych polowań są i będą publikowane w BIP w zakładce Aktualności/Łowiectwo, http://bip.gminaolawa.pl/Article/id,746.html

* Ad. 4 - Brak informacji publicznej. Na dzień dzisiejszy do organu nie wpłynęły informacje od dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich dot. polowań indywidualnych.

Osoba która udostępniła informację publiczną: insp. ds. promocji - Joanna Szulżyk, dane w stopce wiadomości.

Osoba, która wytworzyła informację publiczną: podinsp. ds. leśnictwa – Hanna Lemiszka, tel. 71 38-12-205

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 44 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:{{ email }}> {{ email }},
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa