Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie
udostępnienia informacji dot. terminów polowań zbiorowych

oraz informacji w sprawie książek ewidencji pobytu na polowaniach
indywidualnych informuję, iż powyższe informacje zamieszczone są

na stronie internetowej urzędu:

BIP Urzędu Miasta i Gminy Zagórz

Zakładka Ogłoszenia - Ogłoszenia dla petentów - Ogłoszenia Referatu GPŚ (
<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040/18040/>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040/18040/ )

Polowania zbiorowe sezon 2018/2019:

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25247.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25247.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25248.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25248.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25261.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25261.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25262.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25262.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25757.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25757.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25827.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25827.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25828.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25828.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25829.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25829.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25830.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25830.html

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25900.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25900.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25905.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25905.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25906.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25906.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25961.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25961.html

Od pozostałych kół łowieckich działających na terenie administracyjnym gminy
Zagórz do tej pory nie uzyskaliśmy informacji w sprawie książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

Krystian Kurek

Podinspektor ds. leśnictwa

Urząd Miasta

i Gminy w Zagórzu

ul. 3 Maja 2

38-540 Zagórz

Tel. (13) 46-22-062 w. 67