Osjaków,dnia 23.01.2019r.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W załączeniu przesyłam informację dotyczącą zaplanowanych terminów
polowań zbiorowych na terenie Nasze Gminy.
 Ad.1. Informacja udostępniona na stronie osjakow.bip.net.pl
Ad. 2 Informacje z 2018r i 2019 przesyłam w załączniku.Ponadto
informuję, iż informacje o polowaniach wywieszane są na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.
Ad.3osjakow.bip.net.pl /?c=679
Ad.4 Urząd nie jest w posiadaniu przedmiotowych danych danych.

Alicja Kopeć
Inspektor
-

Załączniki

  • SKMBT_C28019012310200.pdf
  • SKMBT_C28019012310190.pdf