Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedzi dot. wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 10-01-2019r.

Z poważaniem
mgr Ewa Dudka
inspektor ds. Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
tel: 134656929

Załączniki