W załączniku przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej oraz wszystkie skany dokumentów przekazanych do Urzędu od Kół
Łowieckich.

-----------------------------

Aleksandra Krześniak

Wydział Gospodarki Gminnej Mszczonów

tel. (046)858-28-30

pok nr 8

Załączniki