W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20 stycznia 2019 r. o udzielenie
informacji publicznej, dotyczącej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie
art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie informuję:

1) w załączeniu przesyłam wykaz z wskazaniem daty, godziny rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań - w formie edytowalnej

2) skany przekazywanych informacji umieszczane są na stronie
internetowej pod adresem : www.gorzkowice.pl -> Aktualności

3) www.gorzkowice.pl -> Aktualności

4) książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych znajdują się w
osadach danych Kół Łowieckich.

Karolina Kozłowska
Urząd Gminy Gorzkowice
tel.: (44) 68-18-006 wew. 20

--
Email sprawdzony przez program mks_vir
This email was scanned by mks_vir

Załączniki

  • Polowania_zbiorowe_rozpiska.doc