Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
kwietnia 2018 r. przesyłam wszystkie skany które wpłynęły do Urzędu
Gminy Biała.

Grzegorz Mielczarek

--
Grzegorz Mielczarek
Urząd Gminy Biała
Biała Druga 4b, 98-350 Biała
tel. 43 84319090 wew.28
e-mail: g.mielczarek@gminabiala.pl

/Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel skrzynki elektronicznej
informuje, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres Urzędu
Gminy Biała: Biała Druga 4b, 98-350 Biała. Ponadto informujemy, że w
stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Biała w ramach zadań
zleconych przez administrację rządową – Wójt Gminy Biała występuje w
roli współadministratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady
ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.
<https://www.biala.finn.pl/bipkod/18557145>/

Załączniki

Pobierz list