Urząd Gminy Oporów w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
informuje iż znajdują się one na stronie internetowej naszego urzędu:
bip.oporow.pl.

    Urząd Gminy Oporów

Barbara Saramonowicz