W odpowiedzi na Państwa pismo o udzielenie informacji, Urząd Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice Informuje:

W załączniku skany pism odnośnie terminów polowań w formie w jakiej
otrzymaliśmy je od Kół Łowieckich.

Informacje te są umieszczane na stronie Urzędu:

https://jelcz-laskowice.pl/212,terminarz-polowan

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym nie zostały zamieszczone na stronie Urzędu, ponieważ nie
otrzymaliśmy takich informacji od Kół Łowieckich działających obszarze
naszej gminy.

Informujemy również, iż pisemnie przypomnieliśmy Kołom Łowieckim z terenu
naszej gminy o powyższych obowiązkach. Wszelkie otrzymane uzupełnienia
będziemy na bieżąco umieszczać na stronie naszego Urzędu.

Iwona Bajsarowicz

Stanowiska ds. rolnictwa

UMiG Jelcz-Laskowice

71/381 71 26