Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.01.2019 r.

Lp.

Termin polowania zbiorowego

Godzina rozpoczęcia

polowania zbiorowego

Godzina zakończenia polowania zbiorowego

Miejsce polowania zbiorowego

1

20.01.2019 r.

8.00

15.00

Moskwa, Głogowiec, Byszewy

*Lp.*

*Termin polowania zbiorowego*

*Godzina rozpoczęcia*

*polowania zbiorowego*

*Godzina zakończenia polowania zbiorowego*

*Miejsce polowań zbiorowych*

1.

2.

3.

25.01.2019 r.

26.01.2019 r.

27.01.2019 r.

7.00

7.00

7.00

15.00

15.00

15.00

Uroczysko Wiączyń

gm. Nowosolna

Ponadto informuję, iż powyższe informacje podawane są do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Urzędu Gminy Nowosolna:

http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/uwaga-polowanie

http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/obwieszczenie-w-sprawie-polowania-zbiorowego

http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/obwieszczenie-nr-2-polowanie-uroczysko-wiaczyn

oraz na stronie: http://nowosolna.bip.net.pl/?c=524 .

Z poważaniem
--
Justyna Nowak
insp. ds. rolnictwa, działalności gospodarczej, ochrony środowiska
tel. 42 616 45 17
Urząd Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

Załączniki