Urząd Gminy Pątnów w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

--
*Beata Dudek-Smolnik *
Inspektor ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności
Gospodarczej
*Urząd Gminy Pątnów*
98-335 Pątnów 48
{{ email }}
NIP: 832-10-13-648
*Tel (43) 886 52 20/40/50 wewn 11*
/fax (43) 886 52 20 wewn 40
www.patnow.pl
www.patnow.biuletyn.net

Załączniki

  • odp._wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej