W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.01.2019r. uprzejmie informuję, że
wnioskowany do udostępnienia plan polowań został udostępniony w bip
Urzędu Gminy Choceń na stronie internetowej http://www.bip.chocen.pl/
zakładka prawo polowań zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej wynika, że tryb wnioskowy przewidziany jest
jedynie do informacji których nie zamieszczono w bip lub w centralnym
repozytorium.

wobec powyższego Gmina nie ma obowiązku udostępniania wskazanych informacji.

pozdrawiam Tomasz Sikorski

Gmina Choceń