Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Milena Kałużna

Urząd Gminy w Gołuchowie

Załączniki