W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR.pdf
  • darz_bór.docx
  • MYŚLIWIEC.pdf
  • PRZEPIÓRKA.pdf
  • Przepiórka.docx
  • WIARUS.pdf
  • Wiarus.docx
  • p._przwodnie.pdf