W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_Vyhno36.pdf
  • darz_bór_0lAbipF.docx
  • MYŚLIWIEC_58veS7P.pdf
  • PRZEPIÓRKA_YaPPUZ2.pdf
  • Przepiórka_RWGEbxh.docx
  • WIARUS_7bw905G.pdf
  • Wiarus_1BJXnfZ.docx
  • p._przwodnie_r23i7FG.pdf