W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_iv1jPUY.pdf
  • darz_bór_Ae639uC.docx
  • MYŚLIWIEC_lb8IE9T.pdf
  • PRZEPIÓRKA_qElaXuL.pdf
  • Przepiórka_6p7zzr0.docx
  • WIARUS_b3rty02.pdf
  • Wiarus_JoKuTee.docx
  • p._przwodnie_5HQS3pO.pdf