W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
18.01.2019 r. Urząd Gminy w Kiełczygłów informuje:

Pkt. 1
W załączeniu przesyłamy wersję edytowalną wykazu zgłoszonych polowań na
terenie Gminy Kiełczygłów od dnia 01.04.2018 r.

Pkt. 2
W załączeniu przesyłamy treść wszystkich informacji przekazanych przez
dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich.

Pkt. 3
Terminy polowań do publicznej wiadomości podawane są w poniższym miejscu:
https://www.kielczyglow.pl/art,742,terminy-polowan.html

Pkt. 4
Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji polowań
indywidualnych do publicznej wiadomości podawane są w poniższym miejscu:
https://www.kielczyglow.pl/art,749,ewidencja-polowan.html

Elżbieta Trzcina

Załączniki

Pobierz list