W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_mbuCcHe.pdf
  • darz_bór_s23xY0O.docx
  • MYŚLIWIEC_uTqwtOj.pdf
  • PRZEPIÓRKA_XFTGZfw.pdf
  • Przepiórka_9mRGyl9.docx
  • WIARUS_Nsdpr8p.pdf
  • Wiarus_o0t8nGb.docx
  • p._przwodnie_ILL8cge.pdf