W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_0fHKatS.pdf
  • darz_bór_NIl3urR.docx
  • MYŚLIWIEC_bJGgVta.pdf
  • PRZEPIÓRKA_2Y35tQ8.pdf
  • Przepiórka_tPMgrOq.docx
  • WIARUS_bLOdTEw.pdf
  • Wiarus_9cHE9Np.docx
  • p._przwodnie_NNcnPIr.pdf