W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_4yaOnvw.pdf
  • darz_bór_grqtgmW.docx
  • MYŚLIWIEC_BMcvlzp.pdf
  • PRZEPIÓRKA_nQXk7nV.pdf
  • Przepiórka_5NjOAXC.docx
  • WIARUS_7Og6zJV.pdf
  • Wiarus_xZ1JHy5.docx
  • p._przwodnie_NSG8Whn.pdf