W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_fRUvp5m.pdf
  • darz_bór_8vApjwX.docx
  • MYŚLIWIEC_DIR0AMt.pdf
  • PRZEPIÓRKA_wMCTtm5.pdf
  • Przepiórka_fLD4q18.docx
  • WIARUS_rxVl3Ns.pdf
  • Wiarus_idq1wcg.docx
  • p._przwodnie_JkGV38S.pdf