W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_62NwT5i.pdf
  • darz_bór_bRJvcUX.docx
  • MYŚLIWIEC_Ge62R2H.pdf
  • PRZEPIÓRKA_VSJGdDH.pdf
  • Przepiórka_oRiAI9Z.docx
  • WIARUS_2PkPqIo.pdf
  • Wiarus_zfwmkbA.docx
  • p._przwodnie_Dzg43JA.pdf