W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_0VoygWD.pdf
  • darz_bór_CIgkT9s.docx
  • MYŚLIWIEC_ICbNzNg.pdf
  • PRZEPIÓRKA_WRqbjID.pdf
  • Przepiórka_71M9aUT.docx
  • WIARUS_pisQkOp.pdf
  • Wiarus_s93i9Br.docx
  • p._przwodnie_fXral5T.pdf