Radziejowice dn 28.01.2019.

RLG.1431.5.2019
Krzysztof Wychowanek


Łódź

W odpowiedzi na e-maila z dnia 14.01.2019 r. o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów
polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy po 1 kwietnia 2018r, informuję iż :

Plan polowań zbiorowych kół łowieckich działających na terenie Gminy
Radziejowice oraz informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym umieszczane są na stronie internetowej
<http://bip.radziejowice.pl/cms/12030/kalendarz_polowan_zbiorowych_w_sezonie
_lowieckim_20182019>
http://bip.radziejowice.pl/cms/12030/kalendarz_polowan_zbiorowych_w_sezonie_
lowieckim_20182019

Ponadto koło łowieckie ,,Lis'' informuje, że książka ewidencji pobytu
myśliwych na polowaniu indywidualnym znajduje się pod adresem 96-320
Mszczonów, ul.Tarczyńska 31 i informacji na temat danych w niej zawartych (z
wyłączeniem danych wrażliwych) Zarząd Koła udzielał będzie po złożeniu
pisemnego wniosku drogą listowną na adres koła.

Koło łowiecki ,,Rogacz'' informuje, że książka pobytu myśliwych na polowaniu
indywidualnym znajduje się w pomieszczeniu na stacji benzynowej PKS przy
ul.Chełmońskiego 33 w Grodzisku Mazowieckim i o wgląd do książki oraz o
informacje w niej zawarte należy zgłaszać się pisemnie do Zarządu Koła
łowieckiego na adres korespondencyjny.

Koło Łowieckie ,,Dzik'' informuje iż książka ewidencji pobytu myśliwych na
polowaniu indywidualnym znajduje się w Nadleśnictwie Grójec w Głuchowie.

Ewa Pawlak

Kierownik Referatu Lokalnego

i Gospodarki Gminnej

W załączeniu plany polowań

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Załączniki