W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_TB7Solt.pdf
  • darz_bór_cnawd6g.docx
  • MYŚLIWIEC_xzi6kIW.pdf
  • PRZEPIÓRKA_Uk0TW34.pdf
  • Przepiórka_iDuWqBC.docx
  • WIARUS_OdIrU0y.pdf
  • Wiarus_OkqHhOs.docx
  • p._przwodnie_bxICz1R.pdf