W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_jO1buWb.pdf
  • darz_bór_CtK4xBQ.docx
  • MYŚLIWIEC_AkRTVi9.pdf
  • PRZEPIÓRKA_HXmPKko.pdf
  • Przepiórka_q23wC2y.docx
  • WIARUS_juH8WAG.pdf
  • Wiarus_CuOttRS.docx
  • p._przwodnie_MVsa5As.pdf