W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_VF40fO7.pdf
  • darz_bór_WH9obgW.docx
  • MYŚLIWIEC_Q3ii8OZ.pdf
  • PRZEPIÓRKA_hIZXoca.pdf
  • Przepiórka_LU9LKli.docx
  • WIARUS_QQewd8j.pdf
  • Wiarus_guwuycT.docx
  • p._przwodnie_hNT64Ap.pdf