W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_hMg4AYi.pdf
  • darz_bór_mvEzeOE.docx
  • MYŚLIWIEC_pycfESp.pdf
  • PRZEPIÓRKA_pJUR8dF.pdf
  • Przepiórka_B5R9jML.docx
  • WIARUS_Y42Njic.pdf
  • Wiarus_qpZXJAy.docx
  • p._przwodnie_pK7eInR.pdf