W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_gH1IEs8.pdf
  • darz_bór_g8ViR3O.docx
  • MYŚLIWIEC_X4R5uNI.pdf
  • PRZEPIÓRKA_fJkkLb1.pdf
  • Przepiórka_SPlvpIw.docx
  • WIARUS_NgDn1to.pdf
  • Wiarus_HJtn0My.docx
  • p._przwodnie_RuWuaBw.pdf