W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_50DB3nU.pdf
  • darz_bór_P97ZqOS.docx
  • MYŚLIWIEC_3YhGOv4.pdf
  • PRZEPIÓRKA_9o5GESS.pdf
  • Przepiórka_0Y0Os0d.docx
  • WIARUS_0AF1wMT.pdf
  • Wiarus_kXcIq2u.docx
  • p._przwodnie_O9BB67X.pdf