W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_31m2A6h.pdf
  • darz_bór_rEt5A9o.docx
  • MYŚLIWIEC_uZfHbxe.pdf
  • PRZEPIÓRKA_NUxSt1m.pdf
  • Przepiórka_zZeeZUP.docx
  • WIARUS_EHFvZWD.pdf
  • Wiarus_4aAZPDS.docx
  • p._przwodnie_GyZci78.pdf