W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

Załączniki

  • DARZ_BÓR_tkOJa0y.pdf
  • darz_bór_LI90NtQ.docx
  • MYŚLIWIEC_iaw65lp.pdf
  • PRZEPIÓRKA_TR77oX1.pdf
  • Przepiórka_xAr4fWG.docx
  • WIARUS_UManOIP.pdf
  • Wiarus_y0o5EzN.docx
  • p._przwodnie_iKv2YU4.pdf